Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19 / Yoyo Cao

Milano Fashion Week / FW19 / Veronica Ferraro

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19 / Jasmine Sanders

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19 / Netti Weber

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19 / Jasmine Sanders

 Streetstyle / FW19 / Niki Wu Jie

 Streetstyle / FW19 / Niki Wu Jie

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

StreetStyle / FW19 / Hikari Mori

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle/ FW19 / Hikari Mori

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / Sita Bellan

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / Olivia Culpo

Milano Fashion Week / FW19

Milano Fashion Week / FW19

 Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Milano Fashion Week / FW19

 Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Milan Fashion Week / FW19

Milan Fashion Week / FW19

Milan Fashion Week / FW19

Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19 / Sara Grace Wallerstedt

Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / Fendi / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / Adwoa

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / FW19 / Annabel Pesant

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19

Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle / FW19

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle / Milan Fashion Week / Twins Amiaya

Milano Fashion Week / FW19 / Twins Amiaya

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / FW19

Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Streetstyle / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Milano Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Milan Fashion Week / FW19

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

 Fendi / Anna Wintour

Streetstyle milano, fashion week, fw19, fendi

Fendi / Anna Dello Russo

Photographer / Olga Mai